Löpande bokföring

Med en rättvisande bild av ekonomin blir det enklare för företagets ledning att avgöra om det är rätt tid att göra en större investering, omorganisera eller skära ner på vissa kostnader.

Detta kan vi hjälpa dig med:

Vi hjälper dig med kund- leverantörsreskontra, in/utbetalningar, kvittohantering, fakturering, betalningspåminnelser, räntefakturering, verifikationer, periodiseringar, avskrivningar, lagerförändring och mycket mer.

Har du deklarationer att lämna in varje månad, kvartal eller en gång per år? Vi tar fram underlagen och lämnar arbetsgivaredeklarationer och momsdeklarationer digitalt till Skatteverket som deklarationsombud. Du får i god tid veta vad du ska betala in på ditt skattekonto!

Varje månad stämmer vi av alla transaktioner på ditt bankkonto och ser till att allt är bokfört. Vi gör även löpande avstämning av resultatrapporten och kontroller av tillgångarna och skulderna i balansrapporten. Balansrapporten är även till hjälp för din uppföljning av likviditeten. Hur mycket finns på företagets bankkonton? Hur stora är kundfordringarna? Räcker pengarna för att betala löpande och förfallna skulder?

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med!

Om ekonomiavdelningen behöver utvecklas eller om verksamheten växt snabbt och administrationen inte har hängt med, så hjälper vi till med ordning och struktur, så att du kan sova gott om natten.