Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med!

Om ekonomiavdelningen behöver utvecklas eller om verksamheten växt snabbt och administrationen inte har hängt med, så hjälper vi till med ordning och struktur, så att du kan sova gott om natten.

Lönehantering

Lönehantering kan vara relativt enkel eller oerhört tidskrävande beroende på om det finns enbart fast månadslön eller om det finns ex timanställda, OB, sjukfrånvaro, bilförmåner, semesterersättningar, utlägg osv…

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön genererar underlag till bokföringen, dessutom ska lönesumma, förmåner, arbetsgivaravgifter och skatt redovisas till Skatteverket.

Anlitar du oss för lönehanteringen så kan vi ta hand om hela lönearbetet eller vissa delar av det. Låt oss bli din löneavdelning!

Exempel på tjänster inom lönehanteringen:

Resor
Tidrapportering
Utlägg
Semesterlöner
Sjuklöner
Löneutbetalningar