Nya lagar om skatter och folkbokföring 2022

Höjt grundavdrag för personer över 65 år. Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare. Utökad skattereduktion för gåvor. Det är tre skatteförändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Fler skattenyheter berör både privatpersoner och företag från den 1 januari och även flera lagändringar på folkbokföringsområdet. Nedan är ett urval av dessa.

Skatten sänks för personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Enligt finansutskottets betänkande innebär det att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 150 kronor mer i plånboken varje månad.

Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare innebär att den som jobbar heltid får sänkt skatt med minst 200 kronor per månad. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får genom en skattereduktion skattesänkning på i genomsnitt cirka 10 000 kronor per år.

Skatteförändringarna finns inarbetade i skattetabellerna från 2022, som nyligen beslutats.

Skattereduktionen för gåvor utökas 2022. Det är beloppsgränsen som fördubblas, från 6 000 till 12 000 kronor. Skattereduktionen är maximalt 25 procent, vilket innebär att den höjs från högst 1 500 kronor till högst 3 000 kronor.

Skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla, vilket kan påverka såväl privatpersoner som företag.

Företag som köpt inventarier under 2021 kan få en skattereduktion. Skattereduktionen är 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Det finns bland annat krav på att inventarierna ska vara levererade under 2021 och att de ska finnas kvar i verksamheten under en tid. Skattereduktionen kan begäras av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Reklamskatten avskaffas 2022. Den som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten avskaffas, men behöver lämna en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021.

Det införs nya regler för att stoppa kringgående av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretagare.