Fri parkering och extra gåva utan förmånsskatt

Fri parkering vid arbetsplatsen ska inte leda till förmånsbeskattning under 2021. Det har riksdagen beslutat, med anledning av pandemin. I år kan arbetsgivare även ge anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor utan att det förmånsbeskattas.

De tillfälliga reglerna om skattefri parkering och gåva liknar reglerna som gällde förra året, men värdet på den extra skattefria gåvan som arbetsgivare kan ge får i år uppgå till 2 000 kronor. Förra året var det 1 000 kronor. Liksom tidigare får gåvan inte vara pengar.

Reglerna träder i kraft den 1 maj men de gäller för helåret 2021.

Bakgrunden till besluten är den pågående pandemin. Av smittskyddsskäl finns ett fortsatt behov av att kunna ta sig till arbetet på annat sätt än med kollektiva färdmedel. För att underlätta detta bör fri parkering i anslutning till arbetsplatsen inte förmånsbeskattas, enligt regeringen.

Syftet med beslutet om skatte- och avgiftsfria gåvor är enligt regeringen att under en begränsad tidsperiod möjliggöra för arbetsgivare att genom gåvor till anställda stödja olika branscher inom det lokala näringslivet, öka konsumtionsförmågan generellt och ytterligare lindra de ekonomiska konsekvenser i form av inkomstbortfall som många företag drabbats av till följd av pandemin.

Källa: Skatteverket